Banwood

Banwood är ett familjeföretag baserat i Berlin, Tyskland, med en passion för att skapa avancerade cykelprodukter för barn.  Banwoods kärnvärden är säkerhet, hög kvalitet och tidlös design.
Tiden har förändrat hur barnen leker, men hur barnen lär sig och utvecklas förblir detsamma. Vi tror att lek är nyckeln till barnens tillväxt och lägger grunden för vuxenlivet. Banwood vill behålla denna magi av att vara aktiv vid liv och stödja barnens tillväxt på ett lekfullt sätt samtidigt som vi skapar glada barndomsminnen.
I varje produktionsfas - från design till tillverkning till leverans - lägger vi stor vikt vid de minsta detaljer som krävs för att skapa en bra cykelupplevelse. Var och en av våra cyklar testas noggrant för att uppfylla de strängaste säkerhets- och kvalitetsstandarderna, liksom våra egna höga förväntningar.

Produkter
12 36 72